Luftrenare med fotokatalys - AirSteril luftrening

Denna sida om AirSteril luftrenare är under uppdatering och knappvalen ovan (grå text) är därför inte aktiverade.

För dig som redan nu är intresserad av att läsa mer om luftrenarna och applikationsområden sker hänvisning till agenturen i Sverige, som har en omfattande Internetbaserad kunskapsbank: Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

AirSteril luftrenare är speciellt framtagna för valbar anpassning utefter önskemål och behov. För allmän luftrening används inget eller mindre mängd ozon vilket medger att vistelse i rum eller lokal är tillåten. Vid högre grad av luftburna eller ytbundna föroreningar ökas ozonkoncentrationen genom val av specialtillverkad och unik UVC-kompositlampa.

Fotokatalys är i sig erkänt verksam mot många kontaminerande organiska gaser och partiklar. Vid tillägg av ozonavgivning nås än verksammare synergisk luftrening och sanering.

AirSteril har över tid testats under sammanlagt många olika förhållanden och vi känner idag luftrenarnas kapacitet väl.


Luftrenare AirSteril är snäll mot hälsan men tuff mot föroreningar